Inlägg i kategorin: Betraktelser

Brittsommar mitt i september.

Carl-Göran Ekerwald kom till Hedengrens bokhandel, satte sig framför en stor förväntansfull publik och drog omedelbart igång en dryg timmes monolog där han med utgångspunkt från sin barndom i jämtländska Offerdal rörde sig mellan arbetarrörelsens kristidspolitik i trettiotalets Norrland, möten med den reslige Gustaf Hedenvind Eriksson, uppsalagrannen Jan Fridegård och en mumlande Gunnar Ekelöf ( […]

Om empati.

Fredrik Sveneus, professor i praktisk kunskap, vågar sig i en Understreckare i Svenskan på att ifrågasätta empatin, själva kungen bland goda egenskaper. Han stöder sig på den tyske kognitionsforskaren Fritz Breithaupt som till att börja med skiljer på empati och sympati. Det är inte alls säkert, menar denne, att det ena bygger på det andra. […]

Klippare.

Ett silluettklipp har vandrat genom släkten och slutligen fastnat inom glas och ram på väggen hos mig. Det föreställer min mormor, och är nu solkigt och missfärgat, men man kan se att det är skickligt klippt, möjligen lite förskönat. Konstnärens signatur kan anas och ängsblommor sticker fram i relief därunder. Ordet siluett kommer från Etienne […]

Sigfrid och vuxenlivet.

” Det är skönt att bli gammal. Att vara ung var för jävligt . ” Så tyckte Hjalmar Söderberg. Och Sigfrid Siwertz ( 1882 – 1970 ) instämde. Han skrev till och med en bok, ” Att vara ung ”, om hur det kändes att växa till människa i sekelskiftets Stockholm. Som ensam, rädd och […]

Georgier.

I slumplådan utanför en bokhandel ligger en volym med lyrik från Georgien. Vid kassan prisas den som ett fynd, en liten diamant, och jag kommenterar att Stalin var den mest beryktade georgiske poeten. Han skrev faktiskt poesi som ung och studerade till och med till präst. Eftersom han också läste mycket hela livet hade han […]