Inlägg av författare: kristoffer

Kammarspel.

Psykodrama är en gruppterapeutisk metod med utgångspunkt i läkaren och filosofen JL Morenos ( 1889 – 1974 ) ideér. I korthet går den ut på att med gruppens hjälp bearbeta problem eller trauman ur sitt liv. Man är protagonist, innehar huvudrollen, i sitt eget drama och väljer personer som får inta rollerna som en själv […]

Märke i boken. Märkt för livet.

Antikvariat August på Drottninggatan har en förträfflig variant av vårrea. Varje vecka sänker man priserna med tio procent och fyller hela tiden på med nya böcker. När rabatten är nere i sextio procent köper jag en samling japanska kortdikter. På pärmens insida sitter ett originellt ex libris vars namn verkar bekant. För länge sedan… Jag […]

Om fattigdom, rikedom och andra ting

Utan grundliga insikter i Hjalmar Söderbergs litterära produktion bör ingen ge sig in på att psykoanalysera en svensk. Ingen ska analysera andras själsliv, som inte först läst sin Dostojevski ordentligt. Det ansåg psykoanlytikern Stefi Pedersen (1911- 80 ). Och inte nog med det. För att fullt ut förstå en annan människa bör man också sätta […]

Munkarna i Normandie.

Den franske katolske prästen Abbé Pierre fick idén att låta de vilsekomna, som kallades clocharder, försörja sig själva ( det vill säga göra sig berättigade till mat och husrum ) genom att samla in det folk sorterat bort och sedan sälja det på loppmarknader. Denna rörelse, Emmaus, växte och involverande också unga idealister från hela […]

Var och en för sig.

Var och en för sig och Gud med oss! Så ropar Gusten i Strindbergs Hemsöborna åt Carlsson när de båda måste fly undan den dånande islossningen. Det är inte längre tid för samarbete och hjälpsamhet. Var och en får klara sig själv bäst den kan och det blir den unge och starke som överlever. Den […]